วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สรุปกิจกรรมและผลดำเนินการ กลุ่ม SHOE THINK

1. สรุปกิจกรรมและผลดำเนินการ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับขวดนม CHAIYO ภายใต้ "เอกลักษณ์ไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
การสืนค้นข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงความปลอดภัย รวมทั้งความสะดวกในการใช้เพราะเป็นขวดนมสำหรับเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกๆครอบครัวที่มีบุตร
สมมติฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับขวดนม CHAIYO โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์สำหรับขวดนมยี่ห้อต่างๆและดำเนินการเขียนแบบแปรนร่างขึ้นเพื่อให้ดูเหมาะสมและเพิ่มเติม ทั้งดึงเอาองค์ประกอบบางส่วนของบรรจุภัณฑ์ขวดนมยี่ห้ออื่นๆมาประยุกต์ใช้ และทำการสร้างต้นแบบจำลองขึ้นมาโดยคำนึงถึงวัสดุที่ใช้จะต้องไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์โดยเริ่มจากการออกแบบแบรนด์ของสินค้า โดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า "CHAIYO" ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปช้าง โดยเอกลักษณ์ความเป็นไทยนั้น โดยที่มาของชื่อแบรนด์สินค้าเป็นคำอุธานของชาวไทยที่แสดงถึงความปลาบปลื้มปิติ และช้างนั่นเอง ด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นสัตว์ทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าที่เด็กสามารถจดจำได้ง่าย
สรุปผลการผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์ขวดนม CHAIYO บรรจุภัณฑ์สามารถบรรจุขวดขนาด 8 ออนซ์ ได้ 3 ขวด และเพิ่มรูปแบบที่มีหูหิ้วสำหรับพกพาและแข็งแรง แต่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องพื้นที่โปรงใสที่จะให้เห็นผลิตภัณฑ์ถายในนั้นให้เห็นชัดเจนมากขึ้นและควรมีลูกเล่นให้มีความน่าสนใจ สามารถมองแล้วทราบว่าเป็นขวดนมจริงๆ


2. สรุปผลการเรียนรู้จากกิจกรรมที่ปฏิบัติ
1.ได้รับความรู้เพิ่มเติมถึงการทำงาน
2. การแบ่งเวลา หน้าที่ ตามความรับผิดชอบ
3. ได้รับคำแนะนำจนถึงการปรับปรุงแก้ไข
4. หลักการคิด วิเคราะห์และหาเหตุผล
5. ทำงานกันเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3. ข้อเสนอแนะต่อวิธีการเรียนรู้แบบ Design Work-Based Learning
-

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

RockArsenalที่มาของข้อมูลข่าวสาร : http://lovelypackage.com/rockarsenal/#more-21565
แปลข่าวสาร : นายธีรพงษ์ ดิษดี รหัสประจำตัวนักศึกษา 5011300976 กลุ่ม 103

ที่มา : http://lovelypackage.com/wp-content/uploads/2011/06/lovely-package-rock-aresenal1.jpg

Designed : Anna Leushina
Country: Russia

“T-shirts are packaged into recycled beer bottles, the most popular drink in underground culture. The bottles are smashed to get the t-shirt out –according to an underground practice of fighting with bottles and using them like a self-defence device. Like different beer types and music styles, shirts are divided into three types – soft, classic and dark. The illustration can be turned both up and down to look properly and symbolize an eternal circle.”


เสื้อยืดยี่ห้อ T-shirt ถูกบรรจุลงในขวดเบียร์รีไซเคิล(ไม่เป็นอันตราย)ที่นิยมดื่มกันมากที่สุดภายใต้วัฒนธรรมของความป่าเถื่อน นิสัยที่ก้าวร้าวในกลุ่มกรรมกร แรงงาน ชนชั้นล่าง เป็นธรรมดาของการทะเลาะวิวาท จะต้องทุบขวดให้แตก เพื่อนำเสื้อยืดออกมาเพื่อใช้ขวดในการต่อสู้และป้องกันตัวเอง แต่ละคนก็จะชอบเบียร์ประเภทที่แตกต่างกันตามรูปแบบของการฟังเพลง เสื้อถูกจะแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ Soft (อ่อน) ,Classic (คลาสสิก)และ Dark (เข้มข้น) ภาพประกอบลวดลายกราฟฟิกบนขวดสามารถมองได้ทั้งสองด้านเป็นแนววงกลมเพื่อเลียนแบบลวดลายกราฟฟิกของยี่ห้อเบียร์ให้เหมือนจริง


ที่มา : http://lovelypackage.com/wp-content/uploads/2011/06/lovely-package-rock-aresenal2.jpg

ที่มา : http://lovelypackage.com/wp-content/uploads/2011/06/lovely-package-rock-aresenal3.jpgRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...